CERTYFIKACJA WYROBÓW I USŁUG

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
logotyp strony

Aktualności

Rozszerzenie zakresu akredytacji OC SITP

Od dnia 20.01.2022 r. OC SITP posiada akredytację PCA AC-124 na certyfikację następujących wyrobów: materiały i wyroby o określonej zapalności, palności oraz odporności ogniowej urządzenia i wyroby chroniące przed włamaniem Zapraszamy do współpracy !

SITP Oddział Wielkopolski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa jest apolityczną i samorządną organizacją naukowo-techniczną, zrzeszającą strażaków w służbie stałej, przygotowawczej i kandydackiej z wykształceniem technicznym (co najmniej średnim). Ponadto członkami SITP są emeryci oraz osoby cywilne posiadające wyższe lub średnie wykształcenie w zakresie związanym z pożarnictwem lub osoby pracujące zawodowo w pożarnictwie i spełniające powyższe kryteria. Stowarzyszenie powstało…

Zarząd Główny SITP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) jest organizacją naukowo-techniczną, która została utworzona w 1983 r. W tym samym roku została przyjęta jako członek zwyczajny do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT). Celem Stowarzyszenia jest m.in.: szerzenie wiedzy i postępu technicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej,popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej,wnioskowanie potrzeby weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów z…

Skontaktuj się z nami

Prezes Zarządu: dr inż. Witold Pokora

biuro@certyfikacja-poznan.pl
+48 512 424 282
ul. Cypriana Norwida 14, 60-867, Poznań
+48 61 847 92 64
KRS: 000207914
NIP: 7811746091