Ośrodek certyfikacji SITB sp. z o.o.

Systemy i techniki bezpieczeństwa

w następujących obszarach:

 • Usługi przeciwpożarowe

 • Wyroby budowlane

 • Wyroby i systemy zabezpieczające przed włamaniem

 • Badania, klasyfikacje, opinie i ekspertyzy

 • Ocena SZJ – audyty i inspekcje

 • Szkolenia

Ośrodek Certyfikacji 
Systemy i Techniki Bezpieczeństwa

Akredytowana jednostka certyfikująca wyroby i usługi – nr akredytacji AC 124

Notyfikowana Jednostka certyfikująca wyroby – nr notyfikacji 2775

Certyfikacja wyrobów i systemów zabezpieczających przed włamaniem

 • Urządzenia do przechowywania wartości, Systemy depozytowe, Urządzenia i pomieszczenia do przechowywania nośników informacji w tym:

  • szafy, szafy ATM,

  • drzwi i okna do pomieszczeń i pomieszczenia

 • Systemy depozytowe, Urządzenia i pomieszczenia do przechowywania nośników informacji

  • szafy, szafy ATM,

  • drzwi i okna do pomieszczeń i pomieszczenia,

 • Zamki wysokiego bezpieczeństwa

 • Szafy do przechowywania dokumentów niejawnych,

 • Szafy do przechowywania broni i amunicji,

 • Pojemniki do przenoszenia wartości,

 • Inne zamknięcia (w tym zamki i kłódki – blokady samochodowe) i przegrody (szyby, opancerzenia) o zwiększonej odporności na włamanie, kuloodporne i odporne na detonację, nie będące wyrobami budowlanymi

Badania

Badania wyrobów budowlanych i zabezpieczających w ramach podwykonawstwa, tj.:

 • Badania dotyczące inżynierii środowiska

 • Badania ogniowe wyrobów budowlanych, materiałów i obiektów budowlanych

 • Badania mechaniczne i własności fizycznych wyrobów budowlanych i zabezpieczających

 • Badania właściwości fizycznych wyrobów budowlanych

Klasyfikacje

Klasyfikacje bezpośredniego (DIAP) i rozszerzonego (EXAP) zastosowania wyników badań odporności ogniowej, dymoszczelności.

Opinie, ekspertyzy

Opinie i ekspertyzy, dotyczące wyrobów budowalnych, zabezpieczających i usług, w tym:

 • reakcji na ogień, rozprzestrzeniania ognia, odporności ogniowej,

 • zabezpieczeń przed włamaniem

Ocena SZJ - audyty, inspekcje

Wykonujemy:

 • Inspekcje zakładowej kontroli produkcji ww. wyrobów i usług

 • Audyty warunków organizacyjno-technicznych produkcji ww. wyrobów i usług

 • Audyty systemu zarządzania jakością na zgodność z ISO 9001:2015-10 w obszarze ww. wyrobów i usług

Szkolenia

Badania akustyczne i drgań wyrobów, materiałów i obiektów budowlanych, maszyn, urządzeń, pojazdów, zakładów produkcyjnych

O nas

OŚRODEK CERTYFIKACJI
Systemy i Techniki Bezpieczeństwa Sp. z o.o.

- dawne OC SITP im. Zenona Praczyka Sp. z o.o.
Prezes Zarządu: dr inż. Witold Pokora

Formularz kontaktowy