OŚRODEK CERTYFIKACJI

STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA
IM. ZENONA PRACZYKA SP. Z O.O.
logotyp strony

Aktualności

Wręczenie Certyfikatu

Dnia 16 lipca 2020 roku firma Pana Jana Kubalewskiego „FIRMA KUBALEWSKI” z siedzibą w Poznaniu, ul. Czesława Gerwela 5/1, uzyskała certyfikat jakości usług przeciwpożarowych o numerze 18/03/2020, w zakresie projektowania instalacji wentylacji pożarowej. Certyfikat potwierdza wysoką jakość świadczonych usług.

SITP Oddział Wielkopolski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa jest apolityczną i samorządną organizacją naukowo-techniczną, zrzeszającą strażaków w służbie stałej, przygotowawczej i kandydackiej z wykształceniem technicznym (co najmniej średnim). Ponadto członkami SITP są emeryci oraz osoby cywilne posiadające wyższe lub średnie wykształcenie w zakresie związanym z pożarnictwem lub osoby pracujące zawodowo w pożarnictwie i spełniające powyższe kryteria. Stowarzyszenie powstało…

Zarząd Główny SITP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) jest organizacją naukowo-techniczną, która została utworzona w 1983 r. W tym samym roku została przyjęta jako członek zwyczajny do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT). Celem Stowarzyszenia jest m.in.: szerzenie wiedzy i postępu technicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej,popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej,wnioskowanie potrzeby weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów z…

Skontaktuj się z nami

OŚRODEK CERTYFIKACJI
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa im. Zenona Praczyka Sp. z o.o.

Prezes Zarządu: Piotr Skrzypczak

biuro@certyfikacja-poznan.pl
+48 692 491 274
ul. Cypriana Norwida 14, 60-867, Poznań
+48 61 847 92 64
KRS: 000207914
NIP: 7811746091