Badania

W ramach certyfikacji wyrobów OC SITB korzysta z wyników badań przeprowadzonych w akredytowanych laboratoriach badawczych w ramach ILAC – MRA.

OC SITB może zlecić wykonanie badań w Laboratoriach z którymi podpisał porozumienie w ramach procesu certyfikacji lub w trakcie nadzoru.

OC SITB po wcześniejszym uzgodnieniu uznaje wyniki badań z innych akredytowanych laboratoriów badawczych z którymi nie ma porozumienia.

Wykaz Laboratoriów posiadających akredytację w ramach ILAC – MRA, wskazywanych przez OC SITB, znajduje się w siedzibie OC SITB.

OŚRODEK CERTYFIKACJI SITB Sp. z o.o.