gaśnice i konserwacja hydrantów

Gaśnice i konserwacja hydrantów

 • Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie gaśnic i konserwacji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych [SITB PCU-06] – patrz Zakres Akredytacji PCA 124

Wydane certyfikaty:

 • Certyfikat Jakości Usług Nr 21/06/2017
  Przedsiębiorstwo Usługowe POŻ-PLISZKA Sp. z o.o.
  80-717 Gdańsk, ul. Miałki Szlak 52

  w zakresie: konserwacja hydrantów wewnętrznych według programu certyfikacji usług SITP PCU-06

  Data ważności certyfikatu: 14 listopada, 2006.r do 13 listopada, 2026

 • Certyfikat Jakości Usług Nr 20/06/2017
  ORLEN EKO Sp. z o.o.
  ul. Chemików 7, 09-411 Płock

  w zakresie: projektowania, montażu i konserwacji gaśnic oraz konserwacji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych według programu certyfikacji usług SITP PCU-06

  Data ważności certyfikatu: 21 listopada, 2017.r do 25 listopada, 2025

 • Certyfikat Jakości Usług Nr 19/06/2014
  Centrum Ratownictwa i Ochrony Straż Pożarna Sp. z o.o.
  Zawada, 28-230 Połaniec

  w zakresie: montażu i konserwacji gaśnic i hydrantów według programu certyfikacji usług SITP PCU-06

  Data ważności certyfikatu: 2 września, 2014.r do 1 września, 2024

 • Certyfikat Jakości Usług Nr 17/06/2013
  Zakład Konserwacji i Remontu Gaśnic
  Ryszard Dzierzęcki,
  ul. Starograniczna 32, 54-230 Wrocław

  w zakresie: montażu i konserwacji gaśnic i hydrantów według programu certyfikacji usług SITP PCU-06

  Data ważności certyfikatu: 12 lipca, 2013.r do 11 lipca, 2024

 • Certyfikat Jakości Usług Nr 14/06/2012
  Usługi Pożarnicze Tomasz Łydkowski Sp. z o.o.
  09-411 Płock, ul. Dobrzyńska 60a

  w zakresie: konserwacji gaśnic i hydrantów według programu certyfikacji usług SITP PCU-06

  Data ważności certyfikatu: 24 maja, 2012 r do 24.08.2026 r

 • Certyfikat Jakości Usług Nr 7/06/2006
  Przedsiębiorstwo Usługowe POŻ-PLISZKA Sp. z o.o.
  80-717 Gdańsk, ul. Miałki Szlak 52

  w zakresie: projektowanie, montaż i konserwacja gaśnic według programu certyfikacji usług SITP PCU-06

  Data ważności certyfikatu: 14 listopada, 2006.r do 13 listopada, 2026

 • Certyfikat Jakości Usług Nr 6/06/2006
  SUPON S.A.
  70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 6

  w zakresie: projektowanie, montaż i konserwacja gaśnic i hydrantów według programu certyfikacji usług SITP PCU-06

  Data ważności certyfikatu: 25 czerwca, 2006.r do 29 czerwca, 2025

OŚRODEK CERTYFIKACJI SITB Sp. z o.o.