Oferta certyfikacji usług przeciwpożarowych

Certyfikacja usług przeciwpożarowych – AC 124

Certyfikacja usług przeciwpożarowych poza AC-124

Szkolenia kompetencji personelu

  • Informator o certyfikacji kompetencji personelu (osób) w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej
  • Wymagania dla inspektora ochrony przeciwpożarowej ubiegającego się o certyfikat kompetencji personelu
  • Wymagania dla specjalistów ochrony przeciwpożarowej ubiegających się o certyfikat kompetencji personelu
  • Zasady certyfikacji kompetencji wykładowcy szkolenia przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego
  • Informator o opłatach związanych z procesem certyfikacji kompetencji personelu w zakresie zagrożeń pożarowych i wybuchowych
  • Nadzór ośrodka certyfikacji usług przeciwpożarowych SITP Sp. z o.o. nad wydanym certyfikatem kompetencji personelu w zakresie zagrożeń pożarowych i wybuchowych

Schemat procesu certyfikacji usług przeciwpożarowych

pobierz informator

 

OŚRODEK CERTYFIKACJI SITB Sp. z o.o.