sygnalizacja pożarowa i automatyka pożarnicza

Sygnalizacja Pożarowa i Automatyka Pożarnicza

 • Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej [SITB PCU-01] – patrz Zakres Akredytacji PCA 124

Wydane certyfikaty:

 • Certyfikat Jakości Usług Nr 25/01/2022
  SUPON S.A 70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 6

  w zakresie: projektowania, montażu i konserwacji sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej SITP PCU-01

  Data ważności certyfikatu: 24 czerwca, 2022.r do 23 czerwca, 2024

 • Certyfikat Jakości Usług Nr 22/01/2015
  Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych mvb Sylwester Krzywiec Spółka komandytowa,
  ul. Widuchowska 19, 71-718 Szczecin

  w zakresie: projektowania, montaż i konserwacja sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej według programu certyfikacji usług SITP PCU-01

  Data ważności certyfikatu: 16 listopada, 2015.r do 28 listopada, 2026

 • Certyfikat Jakości Usług Nr 19/01/2014
  Centrum Ratownictwa i Ochrony Straż Pożarna Sp. z o.o.,
  Zawada, 28-230 Połaniec

  w zakresie: projektowania, montaż i konserwacja sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej według programu certyfikacji usług SITP PCU-01

  Data ważności certyfikatu: 2 września, 2014.r do 1 września, 2024

 • Certyfikat Jakości Usług Nr 18/01/2013
  Przedsiębiorstwo Usługowe POŻ-PLISZKA Sp. z o.o.,
  ul. Miałki Szlak 52, 80-717 Gdańsk

  w zakresie: projektowania, montaż i konserwacja sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej według programu certyfikacji usług SITP PCU-01

  Data ważności certyfikatu: 30 kwietnia, 2013.r do 24 kwietnia, 2027

 • Certyfikat Jakości Usług Nr 17/01/2013
  MATBUD SYSTEMY PPOŻ Sp. z o.o.,
  Słocin 36F, 62-065 Grodzisk Wlkp.

  w zakresie: montaż i konserwacja sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej według programu certyfikacji usług SITP PCU-01

  Data ważności certyfikatu: 8 kwietnia, 2013.r do 22 kwietnia, 2027

 • Certyfikat Jakości Usług Nr 16/01/2013
  Centrum Ochrony Przeciwpożarowej i Antywłamaniowej KRAK-POŻ Sp. z o.o.,
  ul. Ceglarska 15, 30-362 Kraków

  w zakresie: projektowania, montaż i konserwacja sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej według programu certyfikacji usług SITP PCU-01

  Data ważności certyfikatu: 8 kwietnia, 2013.r do 10 maja, 2024

 • Certyfikat Jakości Usług Nr 13/01/2009
  AGAT IT S.A.
  91-829 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10

  w zakresie: projektowanie, montaż i konserwacja automatyki pożarniczej według programu certyfikacji usług SITP PCU-01

  Data ważności certyfikatu: 30 lipca, 2009.r do 20 września, 2026

 • Certyfikat Jakości Usług Nr 9/01/2008
  OBIS Cichocki, Ślązak Spółka Jawna
  52-016 Wrocław, ul. Rybnicka 64

  w zakresie: projektowanie, montaż i konserwacja sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej według programu certyfikacji usług SITP PCU-01

  Data ważności certyfikatu: 10 marca, 2008.r do 9 marca, 2025

 • Certyfikat Jakości Usług Nr 5/01/2007
  CERBEX SP. z o. o.
  38-400 Krosno, ul. Lwowska 14

  w zakresie: projektowanie, montaż i konserwacja sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej według programu certyfikacji usług SITP PCU-01

  Data ważności certyfikatu: 17 maja, 2007.r do 16 maja, 2024

 • Certyfikat Jakości Usług Nr 4/01/2007
  INSAP SP. z o. o.
  31-444 Kraków, ul. Ładna 4-6

  w zakresie: projektowanie, montaż i konserwacja sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej według programu certyfikacji usług SITP PCU-01

  Data ważności certyfikatu: 17 maja, 2007.r do 16 maja, 2024

OŚRODEK CERTYFIKACJI SITB Sp. z o.o.