elementy budynków

Certyfikacja nw. rodzajów wyrobów

 • Okna, drzwi, bramy, w tym o zwiększonej odporności na włamanie, kuloodporne i odporne na wybuch w systemie dobrowolnym

System dobrowolny obejmuje działania dotyczące oceny, w tym m.in.:

 • oceny dokumentacji technicznej wyrobu,
 • uzgodnienia/wytypowania próbki do badań,
 • oceny raportów badań wykonanych przez akredytowane laboratoria badawcze (dot. wyrobów wyprodukowanych wg dokumentacji technicznej ważnej w dniu badania)
 • przeprowadzenia Inspekcji Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) – przed udzieleniem certyfikacji oraz w trakcie nadzoru)

Dokumenty odniesienia

 • PN-EN 13241+A2:2016-10 – Bramy – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne
 • PN-EN 14351-1+A2:2016-10 – Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne
 • PN-EN 14351-2:2018-12 – Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 2: Drzwi wewnętrzne
 • PN-EN 1303:2015-07 – Okucia budowlane – Wkładki bębenkowe do zamków – Wymagania i metody badań
 • PN-EN 1906:2012 – Okucia budowlane – Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami – Wymagania i metody badań
 • PN-EN 12209:2016-04 – Okucia budowlane – Zamki – Zamki mechaniczne wraz z zaczepami – Wymagania i metody badań
 • PN-EN 12320:2013-04 Okucia budowlane – Kłódki wraz z osprzętem — Wymagania i metody badań
 • PN-EN 14846:2010 – Okucia budowlane – Zamki – Zamki i zaczepy elektromechaniczne – Wymagania i metody badań
OŚRODEK CERTYFIKACJI SITB Sp. z o.o.