Programy certyfikacji usług OC SITB

Programy certyfikacji usług OC SITB:

Certyfikacja usług przeciwpożarowych:

 • Sygnalizacja Pożarowa i Automatyka Pożarnicza
  • Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej [SITB PCU-01] – patrz Zakres Akredytacji PCA 124

   DOKUMENTY ODNIESIENIA

 • Stałe urządzenia gaśnicze
  • Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie stałych urządzeń gaśniczych [SITB PCU-02] – patrz Zakres Akredytacji PCA 124

   DOKUMENTY ODNIESIENIA

 • Wentylacja Pożarnicza
 • Odporność ogniowa i reakcja na ogień
  • Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie odporności ogniowej i reakcji na ogień [SITB PCU-04] – patrz Zakres Akredytacji PCA 124
   DOKUMENTY ODNIESIENIA
 • Przegrody przeciwpożarowe
  • Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie przegród przeciwpożarowych [SITB PCU-05] – patrz Zakres Akredytacji PCA 124
   DOKUMENTY ODNIESIENIA
 • Gaśnice i konserwacja hydrantów
  • Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie gaśnic i konserwacji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych [SITB PCU-06] – patrz Zakres Akredytacji PCA 124
   DOKUMENTY ODNIESIENIA
 • Oświetlenie awaryjne
  • Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie oświetlenia awaryjnego [SITB PCU-07] – patrz Zakres Akredytacji PCA 124
 • Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
  • Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie dźwiękowych systemów ostrzegawczych [SITB PCU-08] – patrz Zakres Akredytacji PCA 124
OŚRODEK CERTYFIKACJI SITB Sp. z o.o.