drzwi i okna, bramy i kurtyny przeciwpożarowe i dymoszczelne) i okucia budowlane

Drzwi i okna, bramy i kurtyny przeciwpożarowe i dymoszczelne) i okucia budowlane

Certyfikacja nw. wyrobów w ramach systemu 1

 • Drzwi i okna profilowe, aluminiowe
 • Drzwi stalowe (płaszczowe i profilowe)
 • Drzwi i okna drewniane
 • Bramy i kurtyny
 • Żaluzje i rolety
 • Okucia budowlane

Zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów– w ramach posiadanej notyfikacji JN 2775 oraz akredytacji AC 124

System 1 obejmuje działania dotyczące oceny, w tym m.in.:

 • oceny dokumentacji technicznej wyrobu
 • uzgodnienia/wytypowania próbki do badań
 • oceny raportów z badań wykonanych przez akredytowane laboratoria badawcze – dot. wyrobów wyprodukowanych wg dokumentacji technicznej ważnej w dniu badania
 • sporządzania lub oceny raportów kwalifikacyjnych – potwierdzających właściwości produkowanego wyrobu
 • przeprowadzenia Inspekcji Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) – przed udzieleniem certyfikacji oraz w trakcie nadzoru)

Dokumenty odniesienia w systemie UE:

 • PN-EN 16034:2014-10 – Drzwi, bramy i otwieralne okna – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności
 • PN-EN 14351-1+A2:2016-10 – Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne
 • PN-EN 13241+A2:2016-10 – Bramy – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne
 • PN-EN 1154:1999 – Okucia budowlane – Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania – Wymagania i metody badań
 • PN-EN 1154:1999/A1:2004 – Okucia budowlane – Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania – Wymagania i metody badań
 • PN-EN 1154:1999/AC:2010 – Okucia budowlane – Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania – Wymagania i metody badań
 • PN-EN 1935:2003 – Okucia budowlane – Zawiasy jednoosiowe – Wymagania i metody badań
 • PN-EN 1935:2003/AC:2005 – Okucia budowlane – Zawiasy jednoosiowe – Wymagania i metody badań
 • PN-EN 12209:2005 – Okucia budowlane – Zamki – Zamki mechaniczne wraz z zaczepami – Wymagania i metody badań
 • PN-EN 12209:2005/AC:2006 – Okucia budowlane – Zamki – Zamki mechaniczne wraz z zaczepami – Wymagania i metody badań
 • PN-EN 14846:2010 – Okucia budowlane – Zamki – Zamki i zaczepy elektromechaniczne – Wymagania i metody badań

Dokumenty odniesienia w systemie krajowym:

 • PN-EN 14351-2:2018-12 – Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 2: Drzwi wewnętrzne
 • PN-EN 16034:2014-10 – Drzwi, bramy i otwieralne okna – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności
 • PN-EN 1303:2015-07 – Okucia budowlane – Wkładki bębenkowe do zamków – Wymagania i metody badań
 • PN-EN 1906:2012 – Okucia budowlane – Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami – Wymagania i metody badań
 • Krajowe Oceny Techniczne (KOT)
OŚRODEK CERTYFIKACJI SITB Sp. z o.o.