mechaniczne urządzenia zabezpieczające

Certyfikacja nw. rodzajów wyrobów

 • Urządzenia do przechowywania wartości, Systemy depozytowe, Urządzenia i pomieszczenia do przechowywania nośników informacji w tym:

  •  szafy, szafy ATM,

  • drzwi do pomieszczeń i pomieszczenia,

 • Zamki wysokiego bezpieczeństwa,

 • Szafy do przechowywania dokumentów niejawnych,

 • Szafy do przechowywania broni i amunicji,

 •  Pojemniki do przenoszenia wartości,

 • Inne zamknięcia (w tym zamki i kłódki – blokady samochodowe) i przegrody (szyby, opancerzenia) o zwiększonej odporności na włamanie, kuloodporne i odporne na detonację, nie będące wyrobami budowlanymi w systemie dobrowolnym

System dobrowolny obejmuje działania dotyczące oceny, w tym m.in.:

 • dokumentacji technicznej wyrobu, projektu
 • uzgodnienie/wytypowanie próbki do badań,
 • raportów badań wykonanych przez akredytowane laboratoria badawcze (dot. wyrobów wyprodukowanych wg dokumentacji technicznej ważnej w dniu badania)
 • przeprowadzenie audytu warunków organizacyjno-technicznych (WTO) w ramach funkcjonującego systemu zarządzania

Dokumenty odniesienia

 • PN-EN 1143-1:2019-07 Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości — Wymagania, klasyfikacja i metody badań odporności na włamanie – Część 1: Szafy, szafy ATM, drzwi do pomieszczeń i pomieszczenia.
 • PN EN 1143-2:2014-06 Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości — Wymagania. Klasyfikacja i metody badań odporności na włamanie – Część 2: Systemy depozytowe
 • PN EN 1300:2019-02 Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości – Klasyfikacja zamków o wysokim stopniu zabezpieczenia z punktu widzenia odporności na nieuprawnione otwarcie
 • PN-EN 14450:2018-02 Pomieszczenia i urządzenia do przetrzymywania wartości — Wymagania, klasyfikacja i metody badań odporności na włamanie – Pojemniki bezpieczne i szafy
 • PN-EN 1047-1:2019-12 Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości — Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowe – Część 1: Szafy na nośniki danych i wkładki na dyskietki.
 • PN-EN 1047-2:2019-07 Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości — Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej – Część 2: Pomieszczenia oraz pojemniki do przechowywania nośników informacji.
 • PN-EN 15659:2019-12 Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości — Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej – Lekkie urządzenia odporne na działanie ognia.
OŚRODEK CERTYFIKACJI SITB Sp. z o.o.