SITP Oddział Wielkopolski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa jest apolityczną i samorządną organizacją naukowo-techniczną, zrzeszającą strażaków w służbie stałej, przygotowawczej i kandydackiej z wykształceniem technicznym (co najmniej średnim). Ponadto członkami SITP są emeryci oraz osoby cywilne posiadające wyższe lub średnie wykształcenie w zakresie związanym z pożarnictwem lub osoby pracujące zawodowo w pożarnictwie i spełniające powyższe kryteria.

Stowarzyszenie powstało w 1983 roku z inicjatywy pierwszych absolwentów wyższej oficerskiej szkoły pożarniczej. W tym samym roku zostało przyjęte jako członek zwyczajny federacji stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT.

Na terenie Polski działa 20 oddziałów terenowych SITP, nie posiadających osobowości prawnej.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w VII Wydziale Cywilnym i Rejestrowym Sądu Wojewódzkiego w Warszawie pod numerem rejestru rst 383.

Stowarzyszenie posiada wydzieloną jednostkę gospodarczą – „Izbę Rzeczoznawców SITP”, działającą na podstawie zezwolenia ministra finansów z dnia 18 listopada 1989 roku.

Oddział Wielkopolski SITP składa się z 3 kół. W swoich szeregach zrzesza około 200 członków indywidualnych oraz 3 wspierających.

Corocznie oddział organizuje konferencje naukowo-techniczne, cieszące się dużą popularnością zarówno środowiska pożarniczego jak i osób związanych z branżą.

W organizowanych cyklicznie spotkaniach seminaryjnych chętnie biorą udział rzeczoznawcy i liczni zainteresowani z całego kraju.

Oddział Wielkopolski jest również organizatorem integracyjnych imprez sportowo-rozrywkowych.

Nasza działalność opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

www.sitp.poznan.pl

OŚRODEK CERTYFIKACJI SITB Sp. z o.o.