Kategoria: Aktualności

Zmiana nazwy Ośrodka Certyfikacji

W dniu 28.10.2022 r. nastąpiła zmiana nazwy Ośrodka Certyfikacji SITP. Obecna mazwa to: OŚRODEK CERTYFIKACJI SYSTEMY I TECHNIKI BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o. – w skrócie OC SITB

Rozszerzenie zakresu akredytacji OC SITP

Od dnia 20.01.2022 r. OC SITP posiada akredytację PCA AC-124 na certyfikację następujących wyrobów: materiały i wyroby o określonej zapalności, palności oraz odporności ogniowej urządzenia i wyroby chroniące przed włamaniem Zapraszamy do współpracy !

Rozszerzenie zakresu akredytacji OC SITP

W dniu 24.06.2022 r. OC SITP uzyskał akredytację PCA nr AC-124 na certyfikację zgodności wyrobów wg programu certyfikacji wyrobów PCW-01 „Wyroby budowlane”. Zapraszamy do współpracy !

SITP Oddział Wielkopolski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa jest apolityczną i samorządną organizacją naukowo-techniczną, zrzeszającą strażaków w służbie stałej, przygotowawczej i kandydackiej z wykształceniem technicznym (co najmniej średnim). Ponadto członkami SITP są emeryci oraz osoby cywilne posiadające wyższe lub średnie wykształcenie w zakresie związanym z pożarnictwem lub osoby pracujące zawodowo w pożarnictwie i spełniające powyższe kryteria. Stowarzyszenie powstało…

Zarząd Główny SITP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) jest organizacją naukowo-techniczną, która została utworzona w 1983 r. W tym samym roku została przyjęta jako członek zwyczajny do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT). Celem Stowarzyszenia jest m.in.: szerzenie wiedzy i postępu technicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej, wnioskowanie potrzeby weryfikacji i doskonalenia norm i…

SITP Oddział Wielkopolski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa jest apolityczną i samorządną organizacją naukowo-techniczną, zrzeszającą strażaków w służbie stałej, przygotowawczej i kandydackiej z wykształceniem technicznym (co najmniej średnim). Ponadto członkami SITP są emeryci oraz osoby cywilne posiadające wyższe lub średnie wykształcenie w zakresie związanym z pożarnictwem lub osoby pracujące zawodowo w pożarnictwie i spełniające powyższe kryteria. Stowarzyszenie powstało…

OŚRODEK CERTYFIKACJI SITB Sp. z o.o.