Ocena SZJ – audyty, inspekcje

Wykonujemy inspekcje zakładowej kontroli produkcji (ZKP) w ramach certyfikacji wyrobów budowlanych.
Wykonujemy audyty warunków organizacyjno-technicznych (WTO) w ramach certyfikacji dobrowolnej.
Posiadamy kompetencje i wieloletnie doświadczenie do przeprowadzania audytów systemu zarządzania jakością na zgodność z PN-EN ISO/IEC 9001:2015-10

OŚRODEK CERTYFIKACJI SITB Sp. z o.o.