Tag: akredytacja

Rozszerzenie zakresu akredytacji OC SITP

Od dnia 20.01.2022 r. OC SITP posiada akredytację PCA AC-124 na certyfikację następujących wyrobów: materiały i wyroby o określonej zapalności, palności oraz odporności ogniowej urządzenia i wyroby chroniące przed włamaniem Zapraszamy do współpracy !

Rozszerzenie zakresu akredytacji OC SITP

W dniu 24.06.2022 r. OC SITP uzyskał akredytację PCA nr AC-124 na certyfikację zgodności wyrobów wg programu certyfikacji wyrobów PCW-01 „Wyroby budowlane”. Zapraszamy do współpracy !

OŚRODEK CERTYFIKACJI SITB Sp. z o.o.