OFERTA CERTYFIKACJI USŁUG

Certyfikacja usług przeciwpożarowych objęta akredytacją PCA

ikona certyfikacji ikona certyfikacji

Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej [SITP PCU-01]

ikona certyfikacji ikona certyfikacji

Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie stałych urządzeń gaśniczych [SITP PCU-02]

ikona certyfikacji ikona certyfikacji

Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie wentylacji pożarowej [SITP PCU-03]

ikona certyfikacji ikona certyfikacji

Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie odporności ogniowej i reakcji na ogień [SITP PCU-04]

ikona certyfikacji ikona certyfikacji

Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie przegród przeciwpożarowych [SITP PCU-05]

ikona certyfikacji ikona certyfikacji

Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie gaśnic i konserwacji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych [SITP PCU-06]

Certyfikacja usług przeciwpożarowych nieobjęta akredytacją PCA

ikona certyfikacji

Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie oświetlenia awaryjnego [SITP PCU-07]

ikona certyfikacji

Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie dźwiękowych systemów ostrzegawczych [SITP PCU-08]

ikona certyfikacji

Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego [SITP PCU-S1]

Szkolenia kompetencji personelu

Informator o certyfikacji kompetencji personelu (osób) w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej

Wymagania dla inspektora ochrony przeciwpożarowej ubiegającego się o certyfikat kompetencji personelu

Wymagania dla specjalistów ochrony przeciwpożarowej ubiegających się o certyfikat kompetencji personelu

Zasady certyfikacji kompetencji wykładowcy szkolenia przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego

Informator o opłatach związanych z procesem certyfikacji kompetencji personelu w zakresie zagrożeń pożarowych i wybuchowych

Nadzór ośrodka certyfikacji usług przeciwpożarowych SITP Sp. z o.o. nad wydanym certyfikatem kompetencji personelu w zakresie zagrożeń pożarowych i wybuchowych

Ikona informacji

Schemat procesu certyfikacji usług przeciwpożarowych

OFERTA CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Program Certyfikacji Wyrobów Budowlanych PCW-02

Wyroby budowlane: certyfikacja wg. Systemu 1

Program Certyfikacji Wyrobów Budowlanych PCW-03

Wyroby budowlane: certyfikacja wg. Systemu 1

Ikona informacji

Certyfikacja wyrobów budowlanych w obszarze krajowym na znak B

Ikona informacji

Certyfikacja wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym na znak CE